EN PL

12/07/2016

Tereny rekreacyjne w Gminie Cedry Wielkie

W dniu 12.07.2016 r. podpisaliśmy umowę z Gminą Cedry Wielkie, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko. Gmina planuje budowę przystani kajakowych wzdłuż linii brzegowej rzeki Martwej Wisły. Celem realizacji zadania inwestycyjnego jest stworzenie odpowiedniej bazy do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Powstanie kompleks turystyczny, który stanie się wizytówką Gminy. Projekt realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.